Konsert i Stensparken lørdag 24.august kl.13:00

Fremhevet

Vi skal ha oppstart som ifjor sammen med «Majorstuen suzukigruppen» lørdag 24. august,
slik vi hadde ifjor:

Vi starter med en øvelse i lokaler som tilhører den Tyske skolen.
Pilestredet 75 C (ved Stensparken)
Inngang fra gate, Stort rom i 3. et.

Fremmøte:

10:15 Bok 2 +
11:00 Bok 1
11:45 Twinkle gruppe (nybegynnere, de som spiller løs streng)